Partnerzy projektu DAIMON postrzegają Region Morza Bałtyckiego jako integralny ekosystem, pomijając narodowe granice administracyjne. Zarządzanie ryzykiem związanym z powojenną amunicją zatopioną w Bałtyku jest transgranicznym wyzwaniem, które może być podjęte wyłącznie przy współpracy międzynarodowej. Zespół naukowców z Akademii Marynarki Wojennej aktywnie włączył się w podjęcie tego wyzwania.

Wiele materiałów używanych podczas działań wojennych zostało porzuconych na dnie Bałtyku, w obszarze wyłącznych stref ekonomicznych poszczególnych państw. Współcześnie, wiele projektów z sektora gospodarki morskiej, takich jak rurociągi, czy kable podmorskie, wkraczają w obszar tych stref ekonomicznych, co czyni problem zatopionej amunicji sprawą międzynarodową.

Tworząc zunifikowane podejście do sprawy zatopionej amunicji, projekt DAIMON polepsza zrozumienie działań podejmowanych w różnych krajach nadbałtyckich. W obszarach wyłącznych stref ekonomicznych poszczególnych krajów konieczne jest zrozumie i współdziałanie w zarządzaniu amunicją. Inteligentne oprogramowanie opracowane przez DAIMON dostarczone do wszystkich państw bałtyckich, pozwoli przewidywać zarówno zagrożenia, jak i korzyści związane z opcjami zarządzania podejmowanymi przez poszczególne państwa.

Międzynarodowo ujednolicona metodologia oceny ryzyka zapewni wprowadzenie lepiej zsynchronizowanych działań podejmowanych przez partnerów międzynarodowych. Umożliwi to ocenę oddziaływania materiałów bojowych spoczywających na dnie morza i działań w zakresie zarządzania w znacznie szerszym kontekście. Opracowane procedury kategoryzacji ryzyka dadzą możliwość oceny wpływu powojennej amunicji na działalność człowieka i ekosystem w skali regionalnej.