System Informacji Geograficznej

Synteza oceny stanu technicznego znanej porzuconej amunicji oraz szybkość i zasięg rozprzestrzenionego zanieczyszczenia zostanie pokazana na mapie Obszaru Morza Bałtyckiego, wskazując obszary potencjalnie zanieczyszczone środkami bojowymi. Mapa zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu oraz podana do wiadomości mediom.

Wyniki zostaną również wprowadzone do oprogramowania wspomagającego decyzję.

Mapa zagrożeń

Gdy tylko zbierzemy dane o zagrożeniach, zaprezentujemy je wszystkim zainteresowanym.