Przypadki kontaktu z amunicją chemiczną

Podwodne wysypiska amunicji konwencjonalnej stwarzają ryzyko rozprzestrzeniania substancji niebezpiecznych, np. wraz z prądami morskimi oraz w wyniku działania sieci rybackich. Najbardziej niepokojących jest ok 100.000 min morskich znajdujących się na wodach niemieckich i fińskich, gdyż zawierają one dużą ilość konwencjonalnych materiałów wybuchowych. Miny morskie powinny być dokładniej przebadane w celu określenia bezpiecznego oraz niedrogiego sposobu ich utylizacji. Na przykład, potwierdzono,że niemieckie miny morskie ulegają korozji w większym stopniu niż brytyjskie. Nie można także zapomnieć o porzuconych torpedach, łuskach artyleryjskich oraz bombach lotniczych.

W ramach projektu DAIMON przebadane zostaną dwie lokacje znane z porzuconej tam amunicji konwencjonalnej: jedna w Zatoce Fińskiej, druga na niemieckich wodach przybrzeżnych.

Etapy pracy

  • Fotografia i fotometria obiektów podwodnych przy użyciu ROV
  • Pobór próbek osadów oraz fauny i flory
  • Analiza zebranego materiału
  • Stworzenie modelu potencjalnego przecieku
  • Kategoryzacja ryzyka
  • Zabezpieczenie przeciwko możliwemu zakażeniu