Wsparcie podejmowania decyzji

Wszystkie dane, które zostaną opracowane podczas projektu DAIMON zostaną zebrane i przechowywane w systemie bazy danych utrzymywanym przez naszego partnera – Uniwersytet Techniczny w Clausthal (Niemcy).

Narzędzie wspomagające decyzje będzie unikalnym oprogramowaniem mogącym zintegrować wszystkie dane, zbudowanym w oparciu o uproszczony interfejs, przyjazny użytkownikowi. Docelowi użytkownicy oprogramowania – pracownicy administracji morskiej, wojskowej i środowiskowej wszystkich krajów BSR, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału we wspólnych sesjach roboczych, których wynikiem będzie określenie pożądanych funkcjonalności narzędzia.

Funkcjonalności ww. będą sukcesywnie omawiane z użytkownikami docelowymi, którzy utworzą forum doradców. Ich wiedza ekspercka zostanie użyta do optymizacji oprogramowania. Korzystając z innowacyjnych metod opracowany zostanie moduł kategoryzacji ryzyka. Wiedząc, że struktura modułowa oprogramowania jest zmienna, mamy gwarancję, że można je będzie uaktualniać nawet do uwzględniania parametrów obecnie nieznanych.

Oprogramowanie określi

  • Możliwe opcje zarządzania ryzykiem
  • Koszty operacji neutralizacji zagrożeń
  • Kategorie ryzyka
  • Poziom bezpieczeństwa – ryzyko dla ludzi, bezpieczeństwo żywności
  • Zakres geograficzny potencjalnie zanieczyszczonych obszarów