Procedury reagowania kryzysowego

Celem zadania jest ocena procedur, kosztów środowiskowych oraz ekonomicznego wpływu różnego rodzaju strategii zarządzania zatopioną amunicją na poziom bezpieczeństwa człowieka i środowiska. Zalety i wady różnych strategii zostaną ocenione, bazując na poszczególnych problemach do rozwiązania (amunicja konwencjonalna i chemiczna, wraki oraz materiały pozostałe po prowadzonych działaniach bojowych).

Koszty różnych podejść będą oceniane i porównywane z kosztami usług środowiskowych, ograniczeniami działalności gospodarczej (tj. wykluczeniem niektórych obszarów z działalności przybrzeżnej) i / lub kosztami spadku zasobów rybnych. Ograniczenia prawne różnych strategii naprawy sytuacji zostaną ocenione, a najlepsze możliwe podejścia prawne zostaną szeroko opisane i scharakteryzowane.

Zadanie obejmuje

  • Opis każdej opcji zarządzania
  • Analizę korzyści i ryzyk każdej z powyższych opcji
  • Analizę ograniczeń na obszarze Morza Bałtyckiego
  • Kalkulację kosztów – koszty działań, koszty zniszczeń w ekosystemie