Nasze Zadania

Zbadanie stanu zatopionej amunicji

Do oceny stopnia zniszczenia (korozji) amunicji chemicznej i konwencjonalnej użyte zostaną metody inżynieryjnej fotometrii oraz jakościowa i ilościowa ocena fotogramów zebranych przez ROV.

Stworzenie interaktywnego katalogu amunicji

Diagramy i fotogramy amunicji i bojowych środków trujących będą dostępne do wglądu poprzez stronę projektu.

Przygotowanie map zagrożonych obszarów

Stanu techniczny porzuconej amunicji oraz szybkość i zasięg rozprzestrzenionego zanieczyszczenia zostaną pokazane na mapie Obszaru Morza Bałtyckiego.

Studia przypadków porzuconej amunicji

DAIMON przebada dwie znane lokalizacje porzuconej amunicji konwencjonalnej w Zatoce Fińskiej oraz na niemieckich wodach przybrzeżnych.

Budowa oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji

Oprogramowanie będzie wspierało ocenę ryzyka związanego z kontaktem z zatopioną amunicją oraz pomagało w identyfikacji zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem bojowych środków trujących.

Weryfikacja procedur reagowania krzysowego

Zweryfikowane oraz przetestowane w praktyce zostaną metody i algorytmy oceny ryzyka. Wskazane zostaną właściwe metody, pozwalające zaktualizować procedury reagowania kryzysowego.