,

AMW w projekcie DAIMON

Partnerzy projektu DAIMON postrzegają Region Morza Bałtyckiego jako integralny ekosystem, pomijając narodowe granice administracyjne. Zarządzanie ryzykiem związanym z powojenną amunicją zatopioną w Bałtyku jest transgranicznym wyzwaniem, które może być podjęte wyłącznie przy współpracy międzynarodowej. Zespół naukowców z Akademii Marynarki Wojennej aktywnie włączył się w podjęcie tego wyzwania.