Zależy nam na czystym Bałtyku! Czy Tobie także?

Nasze zadania

Amunicja chemiczna i konwencjonalna porzucona w Morzu Bałtyckim i Skagerrak zawiera szeroką gamę substancji niebezpiecznych. Projekt DAIMON ma na celu zwiększenie wiedzy na temat tego, jak ocenić ryzyko oddziaływania tych substancji na bezpieczeństwo człowieka i środowiska morskiego. Podczas badań zostanie szczegółowo przeanalizowane ryzyko związane ze środkami bojowymi używanymi podczas działań wojennych (pojedyncze środki bojowe i wraki wypełnione amunicją). Dla typowych, reprezentatywnych obiektów zostaną opracowane oceny ich możliwego wpływu na środowisko oraz kalkulacje kosztów ich neutralizacji. Na podstawie wszystkich zebranych informacji utworzone zostanie inteligentne oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji dla organów administracji morskiej, które na wszystkich etapach będą zaangażowane w działania projektu.

Zbadanie stanu zatopionej amunicji

Do oceny stopnia zniszczenia (korozji) amunicji chemicznej i konwencjonalnej użyte zostaną metody inżynieryjnej fotometrii oraz jakościowa i ilościowa ocena fotogramów zebranych przez ROV.

Stworzenie interaktywnego katalogu amunicji

Diagramy i fotogramy amunicji i bojowych środków trujących będą dostępne do wglądu poprzez stronę projektu.

Przygotowanie map zagrożonych obszarów

Stanu techniczny porzuconej amunicji oraz szybkość i zasięg rozprzestrzenionego zanieczyszczenia zostaną pokazane na mapie Obszaru Morza Bałtyckiego.

Studia przypadków porzuconej amunicji

DAIMON przebada dwie znane lokalizacje porzuconej amunicji konwencjonalnej w Zatoce Fińskiej oraz na niemieckich wodach przybrzeżnych.

Weryfikacja procedur reagowania kryzysowego

Zweryfikowane oraz przetestowane w praktyce zostaną metody i algorytmy oceny ryzyka. Wskazane zostaną właściwe metody, pozwalające zaktualizować procedury reagowania kryzysowego.

Budowa oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji

Oprogramowanie będzie wspierało ocenę ryzyka związanego z kontaktem z zatopioną amunicją oraz pomagało w identyfikacji zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem bojowych środków trujących.

Dlaczego my?

Nowoczesne narzędzia

Wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt do badań podwodnych.

Zgrany zespół

Nasz zespół doskonale radzi sobie w każdej, nawet najtrudniejszej, sytuacji.

Produkty geoinformacyjne

Tworzymy cyfrowe produkty geoinformacyjne, wykorzystując najnowsze oprogramowanie ArcGIS.

Bazy danych

Tworzymy unikatową bazę danych o zatopionej amunicji chemicznej i konwencjonalnej.

Wieloletnie doświadczenie

Od wielu lat zajmujemy się problemem zatopionej amunicji chemicznej i konwencjonalnej.

Doradztwo i pomoc

Służymy wiedzą i doświadczeniem, którymi chętnie dzielimy się ze wszystkimi osobami, którym bliskie jest bezpieczeństwo morskie.

Nasi Partnerzy